جستجو
اقساطی
عکس دار
حالت نمایش :
  • 1356,
  • جیپ,
  • شهباز
  [10 روز پیش]
  تومان
  35000 کیلومتر
  • زنجان
  • زنجان
  • سبز
  • دور رنگ , سی سال خوابیده موتور بدون روغن ریزی ،بر...
  • 1375,
  • جیپ,
  • صحرا
  [10 روز پیش]
  تومان
  100000 کیلومتر
  • تهران
  • تهران
  • مشکی
  • بدون رنگ , باز سازی شده. موتور کامل تعمیر اساسی شد...
  • 1989,
  • جیپ,
  • KM
  [11 روز پیش]
  تومان
  170000 کیلومتر
  • تهران
  • تهران
  • مشکی
  • بدون رنگ , سالم ترین کا ام تهران. دارای 1 اطاق زمست...
  • 1376,
  • جیپ,
  • صحرا
  [18 روز پیش]
  تومان
  250000 کیلومتر
  • تهران
  • تهران
  • مشکی
  • چند لکه رنگ , فنی سالم ، بیمه ۱۴ سال تخفیف، قطعات مصر...
  • 1376,
  • جیپ,
  • صحرا
  [18 روز پیش]
  تومان
  250000 کیلومتر
  • تهران
  • تهران
  • مشکی
  • چند لکه رنگ , فنی سالم ، بیمه ۱۴ سال تخفیف، قطعات مصر...