شرایط دودی کردن شیشه خودروها از نظر پلیس 1395/10/20

افرادی که شیشه خودروی خود را بیش از اندازه دودی کنند ، 50 هزار تومان جریمه می شوند.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت : در قانون میزان و معیار خاصی برای دودی کردن شیشه ها مشخص نشده است . اما قانون صراحتا اعلام کرده است که اگر خودرویی شیشه هایش دودی باشد ، مامور پلیس باید بتواند داخل خودرو را ببیند.

وی ادامه داد : بر این اساس اگر ماموری نتواند داخل خودرویی را به علت دودی بودن شیشه ها مشاهده کند ، می تواند این خودرو را اعمال قانون کند.

حسن عابدی در مورد اینکه گفته می شود فرم استاندارد شیشه دودی از نظر پلیس 35 درصد است، تاکید کرد : به دلیل استفاده از وسایل مختلف دودی کردن نمی توان گفت که 35 درصد از نظر پلیس استاندارد است اما معمولا درصد کمتر از 30 مورد تائید پلیس است . اما شرط اصلی ، رویت داخل خودرو با وجود شیشه دودی است.

عابدی در مورد میزان جریمه متخلفان ، گفت: براساس کد تخلف 2114 ، افرادی که اقدام به دودی کردن شیشه خودرو خود به میزان غیر قانونی کنند ، 50 هزار تومان جریمه و ملزم به اصلاح شیشه خودرو هستند .

وی افزود: در حال حاضر روزانه ماموران پلیس با متخلفان برابر قانون در سطح شهر برخورد می کنند.